Suomen Leuanveto ry:n vuosikokous 14.5.2020

Suomen leuanveto ry.n sääntömääräinen kokous pidetään torstaina 14.5.2020 kello 17.30 alkaen. Kokous pidetään ainoastaan etänä Skype-viestintäsovelluksen välityksellä meneillä olevan koronavirusepidemian vuoksi. Toivomme että olette mahdollisesta osallistumisestanne yhteydessä Suomen leuanveto ry:n hallitukseen joko sähköpostitse: yhdistys@slry.fi tai puhelimitse 040 539 49 83. Tulkaa rohkeasti mukaan viemään lajia eteenpäin!

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat.

Esityslista
1. Vuosikokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Esitetään toimintakertomus tilit ja toiminnantarkastajan lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi
10. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2020
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
12. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja
13. Valitaan hallituksen muut jäsenet
14. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
15. Muut asiat
16. Kokouksen päättäminen