Antidopingtoiminta

Suomen Leuanveto ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää leuanvetourheilua ja sen harrastamista. Toiminnan perusteina ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Suomen Leuanveto ry sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. Lisäksi se sitoutuu kaikessa toiminnassaan dopingin vastaiseen työhön noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n sekä Maailman Antidopingtoimiston (WADA) antamia ohjeita ja määräyksiä dopingin vastaisesta työstä ja testauksesta.

Jokainen Suomen Leuanveto ry:n kilpailutoimintaan osallistuva urheilija allekirjoittaa antidopingsopimuksen, jossa sitoutuu noudattamaan ADT:n säännöksiä kaikessa laajuudessaan.

Linkkejä ja lisätietoja