Antidopingsopimus

Antidopingsopimus tulee lähettää allekirjoitettuna Suomen Leuanveto ry:lle vähintään kolme kuukautta ennen kuin urheilija osallistuu ensimmäistä kertaa kilpailuun. Antidopingsopimus on voimassa toistaiseksi eikä sitä tarvitse uusia.

Saat sopimusvahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen todistukseksi sopimuksen tekemisestä. Pidä tämä sähköposti tallessa, jotta voit tarvittaessa todistaa tehneesi sopimuksen. Mikäli et saa vahvistusta tunnin sisällä sopimuksen lähettämisestä, ota yhteyttä yhdistys@slry.fi.

  Sopimusehdot

  1. Osapuolet
  Sopimuksen osapuolet ovat allekirjoittanut urheilija sekä Suomen Leuanveto ry (jäljempänä SLRY).

  2. Sopimuksen voimassaoloaika
  Sopimus astuu voimaan siitä päivästä alkaen, kun se on saapunut SLRY:n haltuun ja se on voimassa toistaiseksi.

  3. Sopimuksen päättäminen
  SLRY:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, mikäli sopimuksen allekirjoittanut urheilija on tehnyt dopingrikkomuksen, jonka hän on myöntänyt tai dopingrikkomus on muutoin ilmeisen kiistaton.

  Allekirjoittaneen urheilijan pyytäessä sopimuksen purkamista, hänen pyyntönsä käsitellään SLRY:n hallituksen seuraavassa kokouksessa. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kahden kuukauden kuluttua hallituksen päätöksestä, paitsi jos väitetyn dopingrikkomuksen käsittely Suomen Antidopingtoimikunnan (jäljempänä ADT) Valvontalautakunnassa tai muutoksenhaun johdosta Urheilun oikeusturvalautakunnassa taikka Kansainvälisessä urheilun välimiesoikeudessa (CAS) on vielä kesken. Viimeksi mainituissa tapauksissa sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun asiassa on annettu lopullinen päätös. Sopimuksen voimassa olon päättymisestä ilmoitetaan allekirjoittaneelle urheilijalle kirjallisesti SLRY:n tiedossa olevaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä tai sähköisesti.

  Jos sopimuksen voimassaolo on päättynyt urheilijan aloitteesta, hänen kanssaan ei tehdä uutta sopimusta ennen kuin sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka kuluessa sopimus lakkasi olemasta voimassa, on kulunut yksi täysi kalenterivuosi.

  Jos SLRY on purkanut urheilijan kanssa solmitun sopimuksen tämän kohdan (3.) ensimmäisen kappaleen perusteella tai sopimus on päättynyt urheilijan pyynnöstä, ja urheilija allekirjoittaa myöhemmin uuden sopimuksen, hän on sopimuksen allekirjoittamista seuraavat kuusi (6) kuukautta kilpailun ulkopuolisen testauksen piirissä, ennen kuin hän saa osallistua SLRY:n alaiseen kilpailutoimintaan.

  4. Säännökset ja rangaistukset
  SLRY ja allekirjoittanut urheilija noudattavat Suomen Antidopingtoimikunnan säännöksiä kaikessa laajuudessaan, koskien myös sen rangaistusmenettelyjä sekä tuomioita.

  5. Kilpailukiellot ja korvausvelvollisuudet
  Vakavasta dopingrikkomuksesta SLRY:n hallitus voi määrätä urheilijan maksamaan SLRY:lle korvauksena haitanteosta puhdasta urheilua ja SLRY:n tavoitteita kohtaan hallituksen harkinnan mukaan enintään 2 000 euroa.

  6. Sitoumus
  Allekirjoittanut urheilija sitoutuu olemaan käyttämättä ”Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät” -luettelossa tarkoitettuja kiellettyä lääkeainetta tai menetelmää. Luetteloa ylläpitää SUEK verkko-osoitteessa www.suek.fi. Allekirjoittaneella on ollut mahdollisuus tutustua sääntöihin ja määräyksiin.

  7. Dopingtestaus
  Allekirjoittanut urheilija sitoutuu antamaan dopingtestinäytteen kaikissa tapauksissa ADT:n sitä vaatiessa, aikaan ja paikkaan katsomatta, kilpailujen yhteydessä ja niiden ulkopuolella. Testin tarkoituksellinen pakoilu tai kieltäytyminen testistä käsitellään dopingrikkomuksena.

  8. Alaikäinen urheilija
  Alaikäisen urheilijan lisäksi sopimuksen allekirjoittaa myös hänen laillinen huoltajansa. Alaikäisen laillinen huoltaja sitoutuu allekirjoituksellaan huollettavan alaikäisen lisäksi noudattamaan SLRY:n antidopingsopimusta.