Suomen Leuanveto ry:n vuosikokous 29.5.2016

Suomen Leuanveto ry:n sääntömääräinen vuosikokous Jyväskylän Valorinteellä sunnuntaina 29.5.2016 kello 15 alkaen.

Toivotamme kaikki leuanvetourheilusta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet mukaan kokoukseen sekä yhdistyksen hallitukseen. Erityisesti toivomme jatkossa lisäävämme lajin näkyvyyttä sekä harrastajamääriä, joten tämän tyyppinen markkinointiosaaminen olisi arvokasta myös hallituksen jäsenille.

Käsiteltävät asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja; sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto hallitukselle ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut asiat