Muutoksia leuanvedon kilpailusääntöihin

Suomen Leuanveto ry:n hallitus on kokouksessaan päättänyt kolmesta sääntömuutoksesta, jotka kuuluvat seuraavalla tavalla:

1. Toistoleuanvedon sääntöjä muutetaan siten, että yläasennossa tapahtuva leuan varassa lepääminen on jatkossa kiellettyä.

Muutos toteutetaan käytännössä siten, että mikäli kilpailija lepää leukansa varassa tangon tai käsiensä päällä yläasennossa, leukatuomari antaa ”LEUKA”-ilmoituksen, jolloin kyseinen toisto hylätään. Kilpailija voi tämän jälkeen jatkaa suoritustaan, mutta mikäli lepääminen jatkuu tai toistuu ”LEUKA”-komennon jälkeen, leukatuomari antaa ”SEIS”-komennon, jolloin kyseinen toisto hylätään ja suoritus päättyy.

Sääntöpykälässä kielletyllä lepäämisellä tarkoitetaan nimenomaan leuan painamista tankoa vasten vedon yläasennossa. Yläasennossa voi olla niin pitkään kun haluaa, mikäli sen tekee niin, ettei ota leualla tukea tangosta tai käsistä.

2. Yläasentoon liittyen sekä lisäpaino- että toistoleuanvedon sääntöihin lisätään myös huomautus koskien tilanteita, joissa kilpailijan parta vaikeuttaa leuan kärjen sijainnin havaitsemista.

Kirjaus kuuluu:
Mikäli tuomari ei urheilijan parran vuoksi kykene varmuudella havaitsemaan leuan kärjen ylittäneen tankoa sekä pysty- että sivuttaissuunnassa, tuomitaan veto hylätyksi.”

3. Lisäksi sekä lisäpaino- että toistoleuanvedon säännöistä poistetaan seuraava kohta: ”Mikäli kilpailijalla on käsivarsien täydellisen ojentumisen estävä ruumiillinen vamma, hänen täytyy esittää toimitsijoille lääkärintodistus vammasta punnituksen yhteydessä.”

Muutoksen myötä kaikilta kilpailijoilta tullaan edellyttämään vetojen tekemistä suorilta käsiltä. Päätökselle on olemassa vahvat urheilulliset perusteet.

Täysin ojennettuihin käsiin verrattuna koukistetuilta käsiltä vetäminen on voimantuoton kannalta edullisempaa, sillä keskipitkät lihaspituudet mahdollistavat pitkiä lihaspituuksia suuremman voimantuoton. Lisäksi käsien jättäminen ala-asennossa koukkuun tekee liikeradasta lyhyemmän, minkä ansiosta yksittäiseen toistoon tarvitaan täyteen liikerataan verrattuna pienempi määrä lihastyötä. Edellä mainittujen seikkojen johdosta koukistetuilta käsiltä vetäminen antaa kilpailutilanteessa etua ja se tullaan siksi kieltämään kaikissa tapauksissa.

Muutokset astuvat voimaan välittömästi.