Tarkennuksia leuanvedon kilpailusääntöihin

Toisto- ja lisäpainoleuanvedon punnitusta koskeviin sääntöihin on lisätty seuraava kohta:
”Kilpailija voi halutessaan käydä punnituksessa useita kertoja punnitusajan aikana, mikäli hänen painonsa ei ole kilpailusarjan painorajojen sisällä. Uusintapunnituksiin ei ole oikeutta, jos/kun kilpailijan paino on kilpailusarjan painorajojen sisällä.”

Toistoleuanvedon punnitusta koskeviin sääntöihin on lisätty seuraava kohta:
”Kilpailijalla ei ole oikeutta saada tietoonsa muiden kilpailijoiden punnituspainoja toimitsijoilta.”

Lisäpainoleuanvedon punnitusta koskeviin sääntöihin on lisätty seuraava kohta:
”Kilpailijalla ei ole oikeutta saada tietoonsa muiden kilpailijoiden punnitus- ja aloituspainoja toimitsijoilta.”

Toistoleuanvedon Yläasentoa koskeviin sääntöihin on lisätty seuraava kohta:
”Yläasennossa kilpailijan kyynärpäät eivät saa nousta tangon yläreunan yläpuolelle. Mikäli kilpailijan toinen tai molemmat kyynärpäät nousevat tangon yläreunan yläpuolelle Yläasennossa, Leukatuomari antaa ”SEIS”-komennon, jolloin kilpailusuoritus päättyy ja käynnissä oleva toistoyritys hylätään.”