Suomen Leuanveto ry:n vuosikokous 22.5.2015

Suomen Leuanveto ry:n sääntömääräinen vuosikokous Jyväskylän Valorinteellä perjantaina 22.5.2015 kello 18 alkaen.

Käsiteltävät asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja; sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto hallitukselle ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut asiat

Tervetuloa myös uudet leuanvetourheilusta kiinnostuneet vaikuttamaan lajin kehittämiseen!