Tulokset

06.04.2019 Kansalliset Hyvinkää

M 70 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Jussi Jääskeläinen Kerava 65.3 60.0 (O) 65.0 (O) 66.0 (X) 65.0
2 Markku Laine Espoo 61.6 60.0 (O) 62.0 (O) 64.0 (O) 64.0
M 80 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Juho Honkanen SaJy 78.0 43.0 (O) 53.0 (O) 60.0 (O) 60.0
M 90 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Jyrki Eriksson HakU 89.0 70.0 (O) 74.0 (O) 76.0 (O) 76.0
M 100 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Lauri Laasala Akaa 95.8 68.0 (O) 72.0 (O) 75.0 (X) 72.0
N 60 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Heli Heikkinen VesivehVi 52.0 34.0 (O) 39.0 (O) 41.0 (O) 41.0
N 70 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Nelli Riihuhta Jyväskylä 63.3 29.0 (O) 31.0 (O) 33.0 (O) 33.0
M40 80 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Petri Ojala Vesilahti 75.5 58.0 (O) 62.0 (O) 64.0 (X) 62.0
M50 90 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
2 Pertti Vihervuori Orimattila 86.6 45.0 (O) 47.0 (O) 49.0 (O) 49.0
M60 80 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Pekka Manninen HakU 78.3 35.0 (O) 45.0 (O) 53.0 (O) 53.0
M60 90 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Pekka Härkönen Kajaani 83.8 45.0 (O) 47.0 (O) 50.0 (O) 50.0
2 Hannu Leinonen JyPÄ 86.2 30.0 (O) 33.0 (O) 35.0 (O) 35.0
M70 80 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Esko Mälkiä Jyväskylä 74.8 41.0 (O) 43.0 (X) 43.0 (O) 43.0
N50 60 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Minna Mäkirinne Espoo 54.5 26.0 (O) 30.0 (O) 31.0 (X) 30.0
N50 70 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Soila Saarnio Espoo 60.1 23.0 (O) 26.0 (O) 27.5 (O) 28.0 (O) 28.0 SE N50
2 Johanna Kara Espoo 64.1 12.0 (O) 15.0 (O) 17.0 (O) 17.0