Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laadittu: 25.1.2015

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Leuanveto ry
Kotipaikka: Jyväskylä
Sähköposti: yhdistys@slry.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jesse Sääkslahti, yhdistys@slry.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Leuanveto ry:n kilpailulisenssirekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käytetään yhdistyksen kilpailulisenssirekisterin ylläpitoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Urheilijan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja urheiluseura.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat urheilijan kilpailulisenssin lunastaessaan antamat ja myöhemmin päivittämät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännöllisesti ulkopuolisille eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään huolellisesti yleisiä tietosuojakäytäntöjä noudattaen ja niihin on pääsy vain sellaisilla erikseen nimetyillä henkilöillä, jotka yhdistyksen tehtävissä (esim. laskutus) tietoja tarvitsevat.

9. Tietojen poistaminen

Yhdistys poistaa lisenssin lunastamatta jättäneiden tiedot rekisteristä kerran vuodessa.