Suomen Leuanveto ry:n koulutetut tuomarit

Toistoleuanveto

Teemu Lehtinen
Yrjö Huhta
Joni Leppänen
Tiina Valli
Veera Koski
Ilkka Kalenius
Miika Piiparinen
Kimmo Paldanius
Tuomas Rytkönen
Marie Måsabacka
Ivan Dolgov
Petri Niininen
Sampsa Marttila
Jyrki Eriksson
Reijo Lamminparras
Esa Manninen
Jyri Poittinen
Riina Wiik
Lea Tervala
Markus Rosti
Lauri Hentunen
Martti Karppela
Antti Mantsinen
Iida Kukkonen
Teemu Harju
Henna Jalosalmi

Lisäpainoleuanveto

Harri Ahlgren
Aleksi Marttila
Miika Piiparinen
Kimmo Paldanius
Jyrki Eriksson
Jyri Poittinen
Reijo Lamminparras
Sami Nybom
Petri Niininen
Ivan Dolgov
Olli Koskinen
Siru Salonen
Suvi-Tuulikki Reina
Timo Matila
Juha Ruokonen